Kursy dla handlowców

O nas

Jesteśmy jedną z trzech największych firm szkoleniowych w kraju.
Zwiększając kompetencje pracowników wspieramy organizacje w podnoszeniu ich efektywności i konkurencyjności. Wieloletnie doświadczenie w organizowaniu projektów rozwojowych pozwala nam na dzielenie się wiedzą najwyższej klasy ekspertów-praktyków, konsultantów, trenerów i coach’ów. Nasze warsztaty są użytecznym i cennym źródłem inspiracji.

Współpracując z Klientami wyodrębniliśmy kilkanaście niezbędnych kompetencji miękkich przekładających się na skuteczność organizacyjną i efektywność poszczególnych zespołów lub ich jednostek. Wybrane interwencje szkoleniowe lub całe programy rozwoju realizujemy na różnych poziomach wiedzy i umiejętności, zawsze uwzględniając specyfikę branżową i kulturę organizacyjną  odbiorców. Podstawowe obszary w których dostarczamy wiedzę  to:  rozwój kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, w tym kursy dla handlowców czy wybrane obszary tzw. efektywności biznesowej/osobistej oraz aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.Opinie
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy